FAQ / POMOC TECHNICZNA

 • Co zrobić w przypadku wystąpienia błędu lub usterki?

  Gdy podczas używania urządzenia wystąpił błąd lub problem zalecamy w pierwszej kolejności próbę ustalenia jego przyczyn i jeżeli to możliwe samodzielną naprawę. W instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia znajduje się sekcja MOŻLIWE USZKODZENIA I TECHNIKI NAPRAWY wymieniająca i charakteryzująca najczęstsze przyczyny powstawania nieprawidłowości. Podane są także zalecenia odnośnie postępowania w poszczególnych przypadkach - od samodzielnej naprawy, do kontaktu z serwisem.

  Należy pamiętać, żeby w przypadku podejrzenia wystąpienia usterki wymagającej otwarcia obudowy, skontaktować się z serwisem producenta. Otwarcie obudowy urządzenia bez wcześniejszego skontaktowania się z serwisem powoduje utratę gwarancji.

   

 • Ile czasu zajmuje montaż sprzętu?

  Dla wygody i bezpieczeństwa, montaż sprzętu powinien zostać wykonany przez dwie osoby dorosłe. Na montaż trzeba przeznaczyć od 60 minut do 2 godzin, w zależności od typu i modelu urządzenia.

  Do wszystkich sprzętów dołączone są instrukcje montażu oraz wszystkie niezbędne narzędzia, nie ma konieczności dysponowania własnymi.

 • Problemy z montażem - sprzęt nie wytwarza oporu

  Urządzenia (rowerki i orbitreki) z manualną regulacją oporu wymagają odpowiedniego połączenia, aby działały prawidłowo. Poniżej przedstawiamy ogólny schemat prawidłowego połączenia wraz z instrukcją.

  Wsuń nakrętkę górnego przewodu regulacji oporu w szczelinę wspornika dolnego przewodu regulacji oporu, pociągnij i napręż górny przewód i przesuń przez wspornik dolnego przewodu w kierunku pionowym. Nakrętka przewodu powinna być osadzona na wsporniku kabla, jak pokazuje ilustracja.

  przewody-oporu

 • Problemy z montażem - prawidłowe zamontowanie podstaw przedniej i tylnej

  Dla wygodnego transportu sprzętów (rowerki i orbitreki) w ich przedniej podstawie zamontowaliśmy kółka lub rolki transportowe. Przednia podstawa jest krótsza niż tylna. Prawidłowe zamontowanie podstaw umożliwia przesuwanie urządzeń oraz zapewnia stabilność urządzenia w trakcie treningu.

 • Słabo widoczne informacje na wyświetlaczu komputera

  Słabo widoczne informacje na wyświetlaczu komputera lub ich brak oznaczają konieczność wymiany baterii.
  Zdejmij osłonę baterii i wymień stare na dwie nowe. Umieszczając je w pojemniku na baterie, przestrzegaj oznaczeń „+” oraz „-”. Jeśli po ponownym uruchomieniu wyświetlacz nie działa prawidłowo, wyjmij na kilka minut baterie, a następnie ponownie je włóż.

  UWAGA! Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje (jak np. kadm, rtęć, czy ołów), dlatego nie wyrzucaj ich do domowego pojemnika na śmieci. Zanieś je do odpowiedniego punktu na zużyte baterie.

 • Dlaczego komputer podaje inną ilość spalonych kalorii niż zegarek sportowy?

  Komputery w urządzeniach podają orientacyjną wartość spalonych w trakcie treningu wartości. Algorytm, jaki jest używany przez prostsze modele komputerów, do przeliczenia wartości opiera się o prędkość, czas i dystans treningu (uwzględniany jest także puls). Do podania dokładniejszej wartości niezbędne jest jednak stałe monitorowanie pulsu oraz dodatkowe informacje jak wiek, waga czy płeć trenującego.

  Algorytm w zegarkach sportowych bazuje na innych danych. Zastosowany żyroskop monitoruje ruchy ręką, pulsometr kontroluje zmiany pulsu w czasie. 

  Nie można więc porównywać bezpośrednio różnych urządzeń i należy pamiętać, że pomiar wskazywany przez sprzęt fitness jest przybliżony w celu porównania różnych sesji ćwiczeń i nie może być stosowany w leczeniu.

 • Brak instrukcji obsługi

  Instrukcja montażu i obsługi w wersji papierowej dołączona jest do każdego sprzętu. W przypadku jej utraty, można pobrać instrukcję z sekcji poniżej - INSTRUKCJE OBSŁUGI DO POBRANIA.

 • Części zamienne

  Oferujemy sprzedaż części zamiennych do wszystkich typów urządzeń. Można je znaleźć tutaj. Jeżeli nie ma dostępnej części, która Cię interesuje - informacje o dostępności, cenie i sposobie składania zamówienia można uzyskać mailowo. W wiadomości należy podać numer elementu z listy części znajdującej się w instrukcji obsługi sprzętu oraz potrzebną ilość. Adres do kontaktu to hello@zipro.pl

INSTRUKCJE OBSŁUGI DO POBRANIA

ŁĄCZENIE SPRZĘTU Z APLIKACJAMI

 • iConsole - jak się połączyć z aplikacją

  Aby połączyć sprzęt z aplikacją należy śledzić kroki zawarte w instrukcji. [pobierz instrukcję PDF]

 • Kinomap - jak się połączyć z aplikacją

  Aby połączyć sprzęt z aplikacją należy śledzić kroki zawarte w instrukcji. [pobierz instrukcję PDF]

JAK DBAĆ O SPRZĘT

 • Prawidłowa konserwacja sprzętu fitness

  Dbając o sprzęt zwiększasz jego żywotność i unikasz problemów technicznych. Pamiętaj, aby regularnie przeprowadzać zabiegi konserwujące w celu utrzymania wysokiego stanu technicznego i jakości pracy urządzenia. Poniższe czynności należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 20 godzin jego pracy.

  • Kontroluj ruchome części urządzenia. Jeśli nie są dostatecznie nasmarowane, użyj smaru do łożysk rowerowych.
  • W bieżniach sprawdzaj wycentrowanie i napięcie pasa biegowego (sprawdź w instrukcji obsługi jak należy tego dokonać).
  • Kontroluj stan elementów takich jak śruby i nakrętki. Dbaj o to, by były dobrze dokręcone.
  • Dbaj o czystość urządzenia, po każdym treningu wytrzyj pot z elementów. Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie wody z mydłem. Nie stosuj środków czyszczących. Zwróć uwagę na to, aby monitor nie miał kontaktu z wodą ani wilgocią.
 • Przechowywanie sprzętu fitness

  Przechowuj sprzęt w suchym i ciepłym zamkniętym pomieszczeniu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.

 • Jak odpowiednio dbać o trampolinę ogrodową w trakcie sezonu i poza nim

  W celu zabezpieczenia batutu trampoliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi polecamy dokupienie odpowiedniego dopasowanego do rozmiaru pokrowca. Chroni on powierzchnię także przed liśćmi oraz kurzem.

  Po zakończeniu sezonu zalecane jest rozłożenie trampoliny i przechowywanie jej w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli nie jest to możliwe, ostatecznie można pozostawić na zewnątrz ramę. Wszystkie elementy wykonane z tworzyw (batut, siatka) oraz sprężyny należy zdemontować i przechowywać w suchym miejscu.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 • Warunki i czas trwania gwarancji

  Każdy sprzęt ZIPRO objęty jest przez 24 miesiące od daty sprzedaży gwarancją producenta. Udziela jej Sprzedawca w imieniu Gwaranta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

  Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi.

   

 • Zgłaszanie reklamacji

  Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonany został zakup produktu.

  W tym celu należy przedstawić:

  • produkt lub jego część, której dotyczy gwarancja. Wskazane jest załączenie zdjęć lub filmów przedstawiających usterkę lub problem.
  • dowód zakupu określający nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu lub ważną kartę gwarancyjną z pieczątką sklepu.

  Produkt przesyłany do reklamacji powinien być czysty. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.

 • Karta gwarancyjna

  Karta gwarancyjna znajduje się w instrukcji obsługi i jest wymagana w celu reklamacji produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupu na odległość, karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon / faktura). Duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane, zalecamy więc przechowanie dokumentu w bezpiecznym miejscu przez okres gwarancji.

 • Gwarancja Door-To-Door

  Sprzęt ZIPRO objęty jest gwarancją typu Door-To-Door. Oznacza to, że nie musisz się martwić o transport urządzenia podczas reklamacji. Przesyłka i odesłanie towaru w przypadku uznanej reklamacji odbywa się na koszt Gwaranta. Kurier odbierze produkt i następnie dostarczy go pod wskazany adres.

INNE

 • Ochrona środowiska

  Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.

  Zużyte urządzenie elektryczne (w tym licznik) są surowcami wtórnymi – nie wyrzucaj ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą one zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.